Ukaž svůj přístup ostatním okolo tebe

V moderní demokratické době zastává skoro každý jiné smýšlení a snaží se přesvědčit druhé, že právě to jeho je pravdivé. Takovým způsobem se členíme do určitých seskupení.

Mnohdy chceme i otevřeně upozornit, které seskupení popřípadě mínění propagujeme. /
tetovačky

Autor: sailn1
Źródło: http://www.flickr.com
Kterákoli seskupení, hnutí či názorový směr se chce jaksi zaznamenat, mnohdy jakýmsi symbolem, oblečením, účesem, citátem ale též jakousi podobou tetovačky. Tímto se snaží konkrétní skupina ukázat svou jednomyslnost. Ve vyspívání kdokoli začíná uvažovat o skupině a o bytí, utváříme si své přesvědčení a toužíme pozměnit svět. V nynějším světe je ale náročné se nenechat stáhnout proudem a nad názory ostatních přemýšlet a ne je jen hloupě převzít za vlastní. Ne pouze nezkušení lidé často zbrkle převezmou názor a začlení se do konkrétní skupiny a chtějí to patřičně předvést. Změní styl odívání, účes, začnou si připínat placku s nějakým motem, nechají si vytvořit tetování a nebo v mírnější situaci si dávají na kůži jakési tetovačky eventuálně štemply. /
Permanentní tetování je něco, co je nesnadno odstranitelné. A tedy v případě, že máme určité přesvědčení a potřebu to dát najevo nápisem či znakem na vlastní tělo je vhodné nejprve zkusit henu nebo o cosi kratší dobu přetrvávající tetovačky. Mnohokrát se necháme zvýraznit jen naschvál, svéhlavosti či proto abychom měli pocit, že někam náležíme a ani o tom pořádně neuvažujeme. S léty a přibývajícími zkušenostmi se mohou přesvědčení měnit a proto o tom uvažujme. /

Stůjme ve vlastních míněních a nebojme se předvést veřejnosti, co zastáváme. Usilujme však nad problémy rozjímat a buďme soudní, co se týče přebrání mínění za vlastní, ale současně buďme zpřístupnění novým přesvědčením.